ÁSZF

Kutyasuttogó

Általános Szerződési Feltételek


Készült : 2011. Január 10.
Készítette: Kiss Gábor
Elérhetőség: boldogkutya@live.com
                         06 70 3443957

Érvényes: visszavonásig


Kiss Gábor kutyatréner általános szerződési feltételei:

A szerződés létrejötte: az adatlapon, a feltüntetett felek között és/vagy a tréningre, és/vagy gondozásra irányuló verbális úton, személyesen vagy telefonbeszélgetésen, illetve e-mail-ben, facebook üzenetben történő konkrét időpontegyeztetéssel jön létre.
A tréningekről, képzésekről -az ügyfél külön kérése és engedélye nélkül is- fénykép, és/vagy video felvétel készülhet, amely felhasználása kerülhet facebook, illetve egyéb internetes felületen.

Amennyiben a kutya tréning, vagy/és gondozás, bentlakásos képzés ideje alatt orvosi ellátásra szorul, úgy azt a tréner saját döntése alapján közeli állatorvos végzi. Külön kérésre megadható saját kezelő állatorvos elérhetősége, ebben az esetben ha a kutya nem igényel sürgősségi ellátást úgy értesítésre is kerül, hogy a megszokott kezelő orvos láthassa el az ebet.
A felmerülő állatorvosi költségek a kutya tulajdonost terhelik, kivéve ha az állatorvosi beavatkozásra a kutyát képző, gondozó személy szakszerűtlen tevékenysége miatt kerül sor.
Nem minősül szakszerűtlen ellátásnak:
-ha a kutya látens, az adatlapon fel nem tüntetett betegségben szenved és ez a képzés/ gondozás ideje alatt válik nyílvánvalóvá.
-ha valamely betegségről a kutyatulajdonos nem tud, vagy nem tájékoztatta a gondozót és ezért a kutya nem állapotának megfelelő ellátásban/ képzésben részesül
-ha a kutya saját magában kárt tesz, vagy ha a kutyát támadás, baleset éri közterületen.
Bentlakásos gondozás/ képzés esetén a kutyák számára folyamatosan ivóvíz biztosított. Táplálásuk a kutyatulajdonossal egyeztetett módon történik, mozgatást, képzést követően táplálkozás után fél óra nyugodt pihenőidőt biztosítva.
Beteg, fertőző kutyát nem áll módomban képzésre, gondozásra átvenni! Ez a többi kutya egészségvédelmét szolgálja.
Bentlakásos kutyákat minimum naponta kétszer mozgatja a tréner/gondozó mozgási igényüknek megfelelően, képzésük ettől több rövidebb (5-15 perc) alkalommal történik.
A bentlakásos képzés/gondozás alapvető feltétele a kutya érvényes oltásának igazolása, (érvényes oltási könyv),parazitamentessége.
Amennyiben fertőzött kutyát kell ellátni úgy az ellátás teljes költsége, és a kutyával érintkező összes kutya ellátásának teljes költsége a kutyatulajdonost terhelik.
Paraziták által okozott egészségügyi problémákért felelőséget nem vállalok.
Szerződéstől való elállás: az előre egyeztetett gondozás és, vagy képzés esetén az egyezetett időpontot megelőző 24. óráig telefonon, személyesen történő lemondás nem jár következményekkel. Amennyiben a lemondás az ellátást, tréninget megelőző 24 órán belül történik úgy tréning esetén 10000 Ft, csak bentlakásos gondozás esetén 5000 Ft elállási díj kerül felszámolásra.


                                                                                                         K
                                                        Ki                                                    Page 1 of 4